PhysioPilates: kohti terveempää ja hallitumpaa kehoa

Pilateksen periaatteet on kehitetty tarpeesta saada oma keho toimimaan paremmin, huolimatta liikunnallisista puutteista kuten heiveröisyydestä tai nivelongelmista. Lajin kehittäjä, Joseph Pilates, samoin kuin Putkisto Metodin äiti Marja Putkisto, ovat luoneet lajin vastaukseksi oman kehon rajoitteiden rikkomiselle. Pilateksen idea on aina ollut ymmärrys siitä, että kehon hallinnan ja terveyden välillä on vahva yhteys. Kehon terveyteen pyritään tietoisella ja pitkäjänteisellä harjoittelulla.

Mitä on PhysioPilates?

PhysioPilates on pilateksen lajeista uusimpia. Se on kehitetty terveydenalan ammattilaisten ohjeiden mukaisesti vastaamaan nyky-yhteiskunnan haasteita. PhysioPilateksen ohjaaja on aina fysioterapeutti, jolla on takanaan pitkä pilatesohjaajan koulutusjakso. Alkeistuntien ohjaajalta vaaditaan 100 tunnin koulutus fysioterapeutin pätevyyden lisäksi. Kokonaisuudessaan PhysioPilateksen ohjaaja kouluttaa itseään 300 tuntia, jonka jälkeen hän on pätevä ohjaamaan kehittyneempien ryhmiä. Jokainen PhysioPilates-ryhmä on erilainen, ja ohjaajan tulee tuntea osallistujien tarpeet.

PhysioPilateksen hyödyt

PhysioPilateksesta on hyötyä lähes jokaiselle, joka haluaa panostaa oman kehonsa hyvinvointiin ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Erityisesti se soveltuu kuitenkin niille, joilla on ongelmia nivelissä tai virheliikkeitä kehossa. Niin pilates kuin PhysioPilateskin perustuvat pitkäjänteiseen harjoitteluun, jossa painotetaan liikkeiden oikeiden ratojen hallintaa ja malttia. Maltilliset toistot ja hengitysharjoitukset opettavat harjoittelijaa tuntemaan omaa kehoa ja sen rajoja, samalla uusia rajoja tavoitellen.

PhysioPilateksessa pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa, johon ei välttämättä jää riittävästi aikaa suosituilla pilatestunneilla. PhysioPilateksen ryhmät ovat pieniä, sillä ohjaajalla tulee olla aikaa paneutua kunkin osallistujan kipupisteisiin ja ongelmakohtiin. Väärin tehdyistä liikkeistä voi olla enemmin haittaa kuin hyötyä. Tästä syystä tunneille osallistuvan on hyvä varmistaa kuntosalin ohjaajien pätevyys ennen liittymistä. Koulutuksen saaneen ohjaajan koulutuksessa oman kehon voimavarat otetaan käyttöön taistelussa ongelmakohtien kanssa.

Yksilöllinen ohjaus on PhysioPilateksen avain

PhysioPilateksessa omalla ohjaajalla on monia muita lajeja suurempi merkitys. Luottosuhde omaan ohjaajaan on tärkeä, sillä avoimen suhteen avulla päästään nopeasti asetettuihin tavoitteisiin. On myös hyvä muistaa, että tunnilla jokaisella harjoittelijalla on erilaisia ongelmakohtia sekä tavoitteita, ja lähtökohdat vaihtelevat suuresti. Näillä tunneilla ei kannata verrata omaa suoristusta toiseen, vaan keskittyä oman vartalon haasteiden voittamiseen. PhysioPilates-tunnit ovat pienryhmätunteja, joissa maksimimäärä tunneilla on 12 henkilöä.

Pienryhmätunneilla harjoittelija oppii omien lihasten optimaalisen käytön, ryhti paranee, yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee kehonhallinnan parantuessa. PhysioPilateksen kautta monet arjen puuskutusta ja kiputilanteita aiheuttavat askareet hoituvat ilman turhaa rasitusta. Taakkojen nostot ja kääntöliikkeet opitaan tekemään oikeiden lihasten avulla, välttäen samalla virheliikkeitä, jotka kuormittavat niveliä ja tukirankaa. Harjoittelijan voimapesä eli keskivartalo pääsee töihin, säästäen samalla kehon herkempiä osa-alueita.

PhysioPilates alkeiskurssit ja ryhmät

PhysioPilates aloitetaan alkeisryhmässä, jossa opitaan ottamaan kehon tukilihakset aktiiviseen käyttöön, keskittyen erityisesti syviin vatsalihaksiin ja selkälihaksiin. Alkeiskurssi koostuu teoria- ja liikuntatunneista, sillä oman kehon perusteet ja ymmärrys liikunnan vaikutuksista motivoi harrastajia. Kurssin jälkeen osallistujat ovat valmiita jatkamaan PhysioPilatesta pienryhmissä. Tällä pilateksen lajilla pyritään sulavalinjaiseen ja voimakkaaseen lihaksistoon, elastiseen ja stabiliteettiseen vartaloon, hyvään ryhtiin ja terveeseen selkään sekä oman kehon tuntemuksen parantamiseen.

PhysioPilatesta voi suositella kaikille, iästä ja kehon kunnosta huolimatta. Tämä laji sopii niin senioreille kuin sellaisillekin, joilla on puutteita kehon toiminnassa. PhysioPilatesta voivat harrastaa myös raskaana olevat ja synnytyksestä palautuvat, kunhan oma jaksaminen muistetaan huomioida liikkeitä tehdessä. Monille tunnille osallistujille kimmokkeena on toiminut halu saavuttaa sulavaliikkeinen vartalo, ja yhä useammin pyrkimys päästä eroon ainaisista hartia- ja selkäkivuista, jotka vaivaavat nykyisin useita istumatyötä tekeviä.

Kivun rajoja puskien, harjoittelua hitaasti lisäten

Yhä useamman työ on nykyisin istumatyötä, jossa on hyvin vähän tai ei ollenkaan fyysistä rasitusta. Tukirankaongelmat alkavat nuorella iällä, ellei kehoa laiteta liikkumaan. Liikkumisen pitää olla mukavaa, mutta ammattilaisen ohjauksessa PhysioPilateksen tunneilla voidaan kokeilla hitaasti omien rajojen avartamista. Kipua ei saa tuntua, mutta niiden rajoilla voidaan käydä, kunhan liike tehdään oikein ja se on harrastajan keholle sopiva.

PhysioPilates on pilatesliikunnan yksi muoto, joka sopii erinomaisesti nykyaikaan. Laji on kehittynyt aina uusien tutkimustulosten ja aikakauden mukaan. Hartia- ja niskakipuja sekä kehon muita ongelmakohtia pyritään korjaamaan, tai parhaimmillaan estämään jo etukäteen vahvistamalla kehon tukilihaksia. Ammattitaitoinen ohjaaja osaa määritellä esimerkiksi selkäsairaalle sopivan liikuntatahdin ja vastuksen. Riittävä lepo on tärkeää, mutta nykyisten tutkimustulosten valossa kohtuullinen liikunta ja kipurajoilla käyminen johtavat monen kohdalla toivottuihin tuloksiin.

Mistä aloittaa matka kohti vahvempaa keskivartaloa?

Useilla paikkakunnilla toimii liikuntapaikkoja, joissa järjestetään eri tasoille tarkoitettuja pilatestunteja, myös PhysioPilatesta. Ne, joilla on fysioterapiaa vaativia sairauksia, voivat kysyä PhysioPilateksen soveltuvuutta hoidoksi omalla kohdalla. Suurimmilla paikkakunnilla järjestetään myös koulutusta ohjaajille, mutta on hyvä muistaa että pohjaksi tarvitaan fysioterapeutin koulutus. Internetissä on lukuisia erilaisia videoita PhysioPilates harjoituksiin, ja puhelimeen on mahdollista ladata sovelluksia, joiden avulla voi kokeilla liikkeiden sopivuutta itselle.

Interaktiivisten sovellusten liikkeet ovat usein yksinkertaisia, kuten lantionnosto ja vaativimpien liikkeiden tai äkillisten kipujen kanssa on parasta olla yhteydessä ohjaajaan, jonka seurannan alaisuudessa liikkeet tulee tehtyä varmasti oikein. PhysioPilates nähdään usein toiminnallisena hoitomuotoina kehon eri ongelma-alueiden hoitoon, mutta parhaimmillaan se on esimerkiksi työryhmän yhteinen voimanponnistus, joka ehkäisee syntymässä olevia tukiranka- ja -nivelongelmia. Työhyvinvoinnin näkökulmasta henkisestä ja fyysistä terveyttä parantavalla PhysioPilateksella on paljon annettavaa.