Pilates – löydä kehosi vahvuudet

Pilateksen eri variaatiot

Joseph Hubertus Pilateksen kehittelemä laji kulkee yleisesti pilateksen nimellä, mutta suosion myötä se on jakautunut erilaisiin variaatioihin. Suurin osa harrastajista aloittaa lajin kuitenkin pilateksen perusteista, mikä on tärkeää loukkaantumisriskin minimoimisen kannalta. Perinteisessä pilateksessa harjoitellaan eri tasotuntien kautta kohti kehittyneiden ryhmiä. Osa harrastajista kiinnostuu pilateksen vaihtoehtolajeista kuten Marja Putkiston Metodista, joka on niittänyt mainetta joka puolella maailmaa. Kaikissa lajeissa toteutuu kuitenkin pilateksen keskeisin tarkoitus eli oman kehon hallinta kehon, mielen ja hengityksen avulla. Lajin keskeiset periaatteet – hengitys, kontrolli, keskittyminen, tarkkaavuus, virtaus ja keskusta – ovat läsnä kaikissa pilateslajeissa.

Pilates – aloittelijoista erittäin edistyneisiin

Pilateksessa on erittäin tärkeää edetä maltillisesti ja seurata ohjeita. Ammattilaisten ohjauksessa jokainen liike suoritetaan oikein ja oikeassa järjestyksessä. Pilateksen tarkoitus ei ole kilpailla muiden kanssa etenemisen suhteen, vaan laittaa oma keho koetukselle suunnitelmallisesti. Aloittelijoiden ryhmässä opetetaan lajin perusliikkeet ja -periaatteet. Laji aloitetaan lähes aina perusmattoliikkein, joissa vastuksena toimii toisinaan kuminauha. Jos aloittelija kiirehtii turhaan, saattaa vaarana olla loukkaantuminen, eikä hän tällöin saavuta lajin vaatimia tavoitteita. Aloittelijoiden ryhmän jälkeen siirrytään keskitasolle ja sen jälkeen vaativimpien ryhmään, jossa harjoittelevat ovat jo melko korkean tason harrastajia oman kehon hallinnassa.

Laitepilates

Laitepilateksella saattaa olla huono kaiku, mutta itse asiassa useat nykyisetkin laitteet ovat itse lajin kehittäjän jo 1900-luvun alussa kehittelemiä. Laitepilateksen tunnetuimmat apuvälineet ovat Reformer, Cadillac ja Chair. Niiden avulla keskivartalon ja raajojen harjoitteleminen onnistuu tehokkaasti. Osa asiakkaista saapuu laitepilatekseen fysioterapeutin kehotuksesta, sillä apuvälineiden avulla on helpompi korjata kehon virheasentoja, ja keskittyä tiettyihin ongelmakohtiin. Laitteiden avulla saadaan harjoitteluun vahvempaa vastusta kuin pelkän oman kehon avulla. Laitepilateksessa on mahdollista kulkea mattopilateksen tavoin polku aloittelijasta vaativamman tason pilatesguruksi. Laitepilates ei vaadi muitakaan ryhmiä enempää varusteita, sillä lajia harrastetaan jumppavaatteissa paljain jaloin.

Method Putkisto – tunne vartalosi

Marja Putkisto on seurannut pilateksen kehittäjän jalanjälkiä, sillä myös hän on kehittänyt menetelmän vastaamaan omia tarpeitaan. Putkiston metodien mukaista koulutusta ja tunteja annetaan nykyisin eri puolilla maailmaa. Putkisto-metodi keskittyy kehon toiminnallisuuden, ryhdin ja vartalon joustavuuden avulla parantamaan harjoittajan henkistä kapasiteettia. Metodi pohjautuu suomalaisuuteen, ja siitä kumpuavaan taitoon ymmärtää luontoa ja kehon käyttämistä sen avulla. Harjoittelun tulisi parantaa oman kehon tuntemusta, ja samalla positiivista mielenlaatua. Putkisto-metodi jaetaan seuraaviin alalajeihin: Putkisto Original, Putkisto Pilates, Putkisto 3D kasvoklinikka, Body Up, Putkisto Huippuliikkuja, Putkisto Kevytliikkuja ja Putkisto Kävelyn Taito.

Pilatesta kaikenikäisille ja tasoisille

Monelle lähteminen ryhmäliikuntaa saattaa olla korkean kynnyksen takana. Oikeanlaisen ja omannäköisen ryhmän löytäminen onkin tämän vuoksi tärkeä asia. Useilla paikkakunnilla on tarjolla vanhemmille liikkujille senioripilatesta, jossa huomioidaan juuri heidän tarpeensa. Senioripilates keskittyy keskivartalon vahvistamiseen ja hengitysharjoituksiin. Pilates sopii erinomaisesti vanhemmille liikkujille, sillä liikeradat tehdään rauhallisessa tahdissa. Omat ryhmänsä ovat myös raskaana oleville sekä vauvan kanssa liikkuville. Raskaana olevien ryhmässä kehon painopiste siirtyy, ja lajissa on hyvä edetä oman kehon mukaan. Vauvan kanssa pilatekseen saapuvan on käytävä ennen aloittamista raskauden jälkeisessä kontrollissa, ja ennen harjoittelua ohjaajan on hyvä tarkastaa vatsalihasten tilanne ja palautuminen.

Voimapilatesta kehittyneille

Pilatesta kuvaillaan usein elämäntavaksi. Itse lajin kehittäjälle, kuten myös sen parissa toimiville ammattilaisille, laji on ollut käänteentekevä oman kehon paremman toimintakyvyn saavuttamisen takia. Lajipolulla pilateksen harjoittaja kehittyy jatkuvasti paremmaksi kehon ja sen eri osa-alueiden kontrolloijaksi, ja vaativien ryhmässä harjoittelevat ovatkin jo aivan omaa tasoansa. Pilateksessa edistyneille on tarjolla voimapilatestunteja, joissa harrastajat voivat laittaa oman kehonsa koetukselle tunnin intensiivisyyden ja oman kehon tason mukaan. Voimapilates ei sovi aloittelijoille, eikä usein keskitason harjoittelijoillekaan. Tällä tasolla jokaisen on osattava liikesarjat automaattisesti, ja kehonhallinnan on oltava korkeatasoista. Voimapilateksessa toteutuu vahvasti pilateksen virtaavuuden periaate, eikä siinä ole enää opetusjaksoja.

Muuttuva pilateksen maailma

Lajin kehittelijä on aikoinaan kirjannut jokaisen liikkeen muistiin, ja liikesarjoja voidaan edelleen opetella hänen muistiinpanoistaan. Totuus on kuitenkin, että pilates on muuttunut koko sen kehityshistoriansa aikana, ja se tekee niin edelleen. Kahta täysin samanlaista pilatesohjaajaa tuskin onkaan, sillä jokainen painottaa tunneillaan hieman eri asioita. Perusperiaate on kaikilla sama ja se korostaa aina keskivartalon voimanpesän tärkeyttä. Lajin eri muodot, erilaiset ohjaajat ja heidän variaationsa muuttavat kuitenkin lajia jatkuvasti. Alkuperäisissä opetuksissa olevat liikkeet ovat erittäin vaativia, ja tällöin käytössä oli vain muutama lisälaite. Nykyisin pilatestunneilla voidaan käyttää esimerkiksi jumppapalloa ja kuminauhaa.

Nykyisin pilateksessa on alettu keskittymään aiempaa enemmin lantiopohjan lihasten tärkeyteen, sillä niiden katsotaan olevan yhteydessä syviin selkälihaksiin ja poikittaisiin vatsalihaksiin. Pilatesohjaajat tuovat omille tunneilleen lisäarvoa omilla mieliliikkeillään ja kehotekniikoillaan. Yhä useammat ohjaajat puhuvat nykyisin yksilöllisyydestä, sillä jokainen keho reagoi eri lailla pilatesharjoituksiin. Pilateksessa kehittymiseen vaaditaan sitkeyttä, mutta valmista kaavaa tiettyyn tavoitteeseen ei ole. Suunnitelmallisen harjoittelun ja sitkeyden avulla jokainen voi saavuttaa kuitenkin tavoitteensa. Oman lajin löytymisen paras avain on lajin perusteiden opettelu, minkä jälkeen oma keho on aiempaa tutumpi. Tämän tuntemuksen avulla on helpompaa löytää oma pilatesharjoitus, jonka avulla ollaan polulla kohti kehon kontrollin löytymistä.